Wednesday, September 2, 2009

എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ..

എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ..

നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറക്കു സ്വപ്നം കാണാൻ മഹാബലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു..

ഈ ഓണം നമുക്കൊരു നഷ്ടം തന്നിട്ടാണു പോകുന്നതു..പ്രീയപ്പെട്ട മുരളി സാറിന്റെ. അറിഞ്ഞിടത്തോളം ന ല്ലൊരു നടനും, മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമോവാകം.

No comments:

Post a Comment